Raspbian – Instalacja systemu

Raspberry Pi pomimo iż świetnie służy jako centrum rozrywki, może również służyć do wielu innych zastosowań. LibreElec jest zoptymalizowany dla Kodi i wiele funkcji ma zablokowanych, aby więc korzystać z dodatkowych możliwości należy zainstalować odpowiedni system, dający nam więcej opcji.

Co będzie potrzebne?

 • Raspberry Pi
 • Zasilacz 5V 2,4A
 • Kabel HDMI
 • Klawiatura USB
 • Mysz USB
 • Telewizor lub monitor z wejściem HDMI
 • Karta MicroSD z systemem NOOBS przygotowanym według instrukcji

Jeśli mamy komplet, podłączamy wszystko do siebie i włączamy zasilanie.

 • Na ekranie widzimy ładowanie potrzebnych plików, po czym pokazuje nam się okno wyboru systemu
 • Na klawiaturze wciskamy ‘L’ i wybieramy “polski” z listy dostępnych języków
 • Jeśli mamy połączenie z internetem, wyświetlą nam się również systemy z możliwością instalacji przez sieć.
 • Strzałkami wybieramy interesujący nas system i zatwierdzamy spacją
 • Wybieramy Raspbian, i instalujemy wciskając ‘I’
 • Zatwierdzamy nadpisanie danych wybierając “tak” i czekamy aż instalacja pomyślnie się zakończy
 • Po skończonej instalacji widzimy ładne okienko z informację, że System został zainstalowany pomyślnie. Zatwierdzamy enterem
 • Po restarcie widzimy nasz system gotowy do konfiguracji.

Aktywacja serwera SSH

Podczas pracy z systemem Raspbian, bardzo przydatne jest uruchomienie na nim serwera SSH. Przydaje się on do zarządzania naszym systemem za pomocą innego komputera w sieci, a nawet smartfona. Dla bardziej wymagających osób można mieć dostęp z dowolnego miejsca (odpowiednio konfigurując połączenie z internetem ).

Na początek logujemy się do naszego systemu. Domyślne dane logowania to

user: pi
password: raspberry

Następnie uruchamiamy Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config). Jeżeli mamy zainstalowane środowisko graficzne otwieramy terminal.

sudo raspi-config

Po wpisaniu i zatwierdzeniu komendy pokażą nam się dostępne opcje.

Wybieramy opcję 5 Interfacing Options, następnie P2 SSH i zatwierdzamy Yes, po czym pojawia się informacja o skutecznym uruchomieniu serwera SSH.

Ważne! Po instalacji systemu, a szczególnie po aktywacji serwera SSH należy zmienić hasło. Możemy to zrobić przy użyciu narzędzia raspi-config, wybierając opcię 1 Change User Password, następnie zostaniemy poproszeni o dwukrotne wpisanie nowego hasła. Zatwierdzamy klawiszem enter i potwierdzamy skuteczną zmianę hasła.

Po tych zabiegach wychodzimy z raspi-config wybierając <Finish>

Podłączanie do Raspberry poprzez putty

Od tego momentu wyłączam monitor i przechodzę do dalszej konfiguracji systemu poprzez program putty – jest to narzędzie do zdalnej konfiguracji poprzez SSH.

Uruchamiam program i wpisuję adres IP i klikam Open. Pojawia się informacja o połączeniu do nieznanego serwera, więc podejmujemy ryzyko połączenia i klikamy Tak.

Następnie logujemy się odpowiednimi danymi.

Sprawdzanie adresu IP

Jeżeli nie znamy adresu IP naszego komputerka, możemy to łatwo sprawdzić wpisując komendę:

 sudo ifconfig 

Otrzymujemy w ten sposób informacje o połączeniu:

 eth0: flags=4099 mtu 1500
ether b8:27:eb:bc:9b:bd txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73 mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.1.134 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::2486:2049:f1b9:5abb prefixlen 64 scopeid 0x20

ether b8:27:eb:e9:ce:e8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 253 bytes 25861 (25.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 301 bytes 60111 (58.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

W moim przypadku adres IP to 192.138.1.134, więc taki wpisuję w putty.

Po zalogowaniu możemy zdalnie zarządzań naszym komputerem.

Aktualizacja systemu

Na zakończenie dodam, iż warto w tym momencie dokonać aktualizacji systemu. Sprowadza się to do wykonania dwóch komend:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

po ich wykonaniu nasz system jest aktualny. Możemy przejść do dalszej konfiguracji komputera.