Kodi: Przesyłanie plików

Często zdarza się, że musimy w jakiś sposób przesłać pliki do naszego Centrum multimedialnego opartego na Raspberry Pi. Istnieje na to kilka sposobów, omówimy je po kolei.

Ważne! Aby kopiować pliki między urządzeniami według poniższych sposobów, musimy się znajdować w tej samej sieci, tzn. zarówno nasz komputer, jak i Raspberry muszą być połączone do tego samego routera.

Najprostszym, ponieważ jest on dostępny automatycznie na nowszych systemach operacyjnych Windows, jest odnalezienie Raspberry w sieci domowej i skopiowanie plików metodą kopiuj-wklej:

 • Otwieramy “Mój Komputer”, rozwijamy “Sieć” i wybieramy nasze urządzenie (w moi przypadku jest to “LIBREELEC”, jeśli jednak zmieniałeś nazwę hosta przy instalacji, będzie tutaj coś innego.

 

 • Następnie kopiujemy wybrany plik do wybranego folderu.

 

Kolejnym sposobem jest kopiowanie plików poprzez zimpler starburst-slot protokół SSH. W tym celu  wykorzystamy program WinSCP dla Windows.

 1. Pobieramy aplikację kliencką WinSCP na nasz komputer (polecam wersję Portable, działającą bez konieczności instalacji):  Wersja 5.9.5, mirror
 2. Rozpakowujemy zawartość paczki i uruchamiamy aplikację WinSCP.exe
 3. Następnie logujemy się do naszego Raspberry, wpisując adres IP, login oraz hasło SSH.
  1. Aby dowiedzieć się jaki adres ma nasze urządzenie, otwieramy informacje o systemie w Kodi:
   1. klikamy na zębatkę
   2. Otwieramy menu “O systemie”
   3. W zakładce “Sieć” mamy wyświetlony adres IP
  2. Domyślne login i hasło do SSH dla LibreELEC to root/libreelec, dla innych systemów dane logowania podane są tutaj. Jeśli zmienialiśmy hasło po instalacji, oczywiście wpisujemy aktualne dane.
 4. Zmieniamy “File protocol” na SCP oraz uzupełniamy odpowiednie pola danymi i klikamy “Login”
 5. Pojawi nam się informacja, dotycząca połączenia z nieznanym hostem. Klikamy “Yes” 
 6. Po zalogowaniu widzimy okno, w którym możemy kopiować lub przenosić pliki metodą kopiuj-wklej

Skopiowane pliki pojawią w katalogu domowym. W przypadku LibreElec, należy dodać ten katalog, jako źródło.

 • Klikamy na ikonę zębatki

 • Wybieramy “Menedżer plików”

 • Klikamy “Dodaj Źródło”

 • Wybieramy “Przeglądaj”

 • Dodajemy “Folder domowy”

 • Zatwierdzamy przyciskiem “OK”

 • Opcjonalnie zmieniamy nazwę i zatwierdzamy “OK”

 • Możemy teraz wejść w nowo utworzone źródło

 • Widzimy w środku nowo skopiowany plik. W tym przypadku jest to repozytorium, które możemy teraz zainstalować.

 

Wyżej podane sposoby są najłatwiejszymi w konfiguracji możliwościami. Wkrótce dodam kolejne, trochę bardziej zaawansowane, lecz dające więcej swobody sposoby.